AKP DEVLETİNİN BÖLGESEL SAVAŞ ve İÇ SAVAŞ OYUNUNU BOZALIM

4079

Dün gün ve gece boyu pek çok yerde polis ve silahlı çetelerin saldırısı ile adeta bir iç savaş provası yapıldı. 14 yurttaşımız hayatını kaybetti.

Ardından da 6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, yıllar sonra asker tekrar sokağa indirildi.

Bunlar mezhepçi faşist zihniyetin ülkemizi sürüklediği karanlık gelecekten birer görüntüdür.

AKP hem bölgesel bir savaşı kışkırtıyor hem de ülkemizde silahlı çeteleri de devreye sokarak bir iç savaş ortamının temellerini atıyor.

Yaşatılan bu zorbalığın ve ölümlerin sorumlusu başta Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere AKP’nin mezhepçi faşist zihniyetidir.

Kobane’de insanlar çetecilerin katliamlarına karşı kendilerini savunmaya çalışırken Erdoğan, ‘Kobane üç vakte düştü düşecek’ diye ellerini avuşturup şartlar sıralıyor.

IŞİD’le bir zihniyet ortaklığı ile birlikte, askeri ve ekonomik derin ilişkileri içerisinde olduğunun artık sağır sultanın dahi bildiği AKP, şimdi de IŞİD katliamları üzerinden yeni bir pazarlık masası kurarak bölgede yayılmacı bir siyasetin zeminlerini oluşturmayı hedefliyor.

AKP devleti “güvenli bölge” ile Rojova’da gelişen Kürt iradesini etkisizleştirmeyi, Suriye’deki iç savaşı ‘ılımlı muhalifler’ denilen yeni çeteciler eliyle derinleştirmeyi amaçlıyor.

AKP, IŞİD katliamlarına karşı olmak için daha çok kan ve savaşı şart koşuyor.

Bölgede ve içerde etnik ve mezhepsel bir savaşı kışkırtan AKP artık aklını başına almalıdır. Emperyalist barbarlığın ve çetecilerin gölgesinde pusu kurmaktan derhal vaz geçmelidir.

1- Kobane’ye yönelik insani yardımın ve her tür dayanışmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
2- Kobane’den gelen yaralıların tedavisi için Sahra Hastanesi kurulmalı, gönüllü çalışan hekimlerin tüm talepleri yerine getirilmelidir.
3- IŞİD çetecileriyle ekonomik-askeri tüm ilişkiler kesilmeli, sınırlarımız çetecilerin geçiş üssü olmaktan çıkarılmalıdır.
4- Suriye’nin iç işlerine yönelik her tür müdahaleden uzak durulmalı, ılımlılar adı altında yeni çetecilerle kurulan tüm ilişkiler kesilmelidir.
5- Emperyalist barbarlar koalisyonundan çıkılmalı, tezkere iptal edilmelidir.

AKP’nin bölgesel savaş ve iç savaş oyununu bozmak için, çetecilerin karanlığı karşısında bölgenin geleceği için de önemli olan Rojava’nın özgürlükçü dinamiğinin ezilmesine karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ancak bu mücadelede toplumsal barışı ve dayanışmanın meşruiyetini sarsaracak eylemlerden uzak durulmalıdır. Bu tür eylem tarzları, IŞİD’i gölgeleyip meseleyi Türk-Kürt çatışmasına dönüştürmeye çalışan iktidar güçlerine manevra alanı açmaktadır.

ÖDP, AKP’nin bölgesel savaş planlarını ve iç savaş provalarını boşa çıkartacak birleşik bir halk muhalefetinin geliştirilmesi için var gücüyle mücadele edecek, katliama uğrayan Kürt, Arap, Türkmen, Ezidi ve tüm Ortadoğu halklarıyla dayanışma ve ortak mücadele içerisinde olacaktır.

Alper Taş                                   Bilge Seçkin Çetinkaya
ÖDP Eş Genel Başkanı             ÖDP Eş Genel Başkanı