12 EYLÜL İLE HESAPLAŞMALIYIZ!

2468

Türkiye’nin üstüne bir karabasan gibi çöken 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 24 yıl geçti.Hala toplum bu karabasanı üzerinden atamadı. Yıllar geçmesine rağmen Türkiye’nin toplumsal dokusunu ve yapısını alt-üst eden darbeyle toplum olarak hesaplaşamadık.

Ordunun her on yılda bir yönetime el koyma geleneği 1980 darbesinden öncekilerden çok farklı sonuçlar doğurdu. Toplumda açtığı yaralar yıllarca kapatılamadı, 10 binlerce tutuklu 100 binlerce 12 Eylül mağduru ortaya çıktı. Bütün demokratik kurumlar,örgütlenmeler tasfiye edildi.Bütün toplum cezaevine dönüştürüldü. Gencecik bedenler darağaçlarında sallandırıldı. Anayasa ve yasalar 12 Eylülcülerin zihniyetiyle yeniden yapıldı.

Şimdi bütün bunların sonuçlarıyla boğuşmaya devam ediyoruz.En temel evrensel insan haklarından mahrum edilmiş bir yığın 12 Eylül mağdurunun kamu haklarının sözde iadesi, anayasada ve yasalarda yapılan kısmı değişiklikler, toplumsal yaraların sarılması için yeterli değil. Türkiye 12 Eylül darbesiyle köklü bir biçimde hesaplaşmadan yoluna devam edemez, demokratik, insan haklarına saygılı, katılımcı ve özgür bir toplum yaratamaz. 12 Eylül ile köklü bir hesaplaşma için;

– 12 Eylül darbesini yapanlar Anayasayı ihlal etmek suçuyla yargı önüne çıkarılmalı,

– 12 Eylül ürünü bütün kurumlar tasfiye edilmeli,

– 12 Eylül sürecinin işkencelerini, kayıplarını ve suçlularını araştırmak üzere özel komisyon kurulmalı ve bütün 12 Eylül suçluları mahkemeye çıkarılmalı,

– 12 Eylül Anayasası rafa kaldırılmalı, yeni bir Anayasa hazırlanmalı,yeni anayasayı hazırlamak üzere Anayasa hukukçuları, demokratik kitle örgütü, meslek odaları, sendika ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir kurul oluşturulmalı,hazırlanan Anayasa referandumla halkın onayına sunulmalı,

– Siyasi partiler, seçim, sendikalar, gösteri ve yürüyüş, üniversiteler yasası öncelikli olmak üzere bütün yasalar bu yeni anayasaya uygun bir biçimde yeniden düzenlenmeli,

– 12 Eylül yargılamaları bütün sonuçlarıyla iptal edilmeli,

– Devlet, 12 Eylül mağdurlarının her türden hak kayıplarını telafi etmeli, maddi ve manevi tazminat ödemelidir.

11 Eylül 2004
Hayri Kozanoğlu
Genel Başkan